Nieuws Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk

De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk is een kennis-, informatie- en documentatiecentrum van mechanische torenuurwerken in Nederland.

Zij is in 1980 opgericht om zoveel mogelijk historische mechanische uurwerken voor de openbare tijdaanwijzing, in het vervolg kortweg torenuurwerken genoemd, voor de Nederlandse samenleving te behouden.
(Stat. art. 3.1, reg. K.v.K. 41238830 Alkmaar)

De Stichting kan, geheel onafhankelijk, eigenaren van torenuurwerken adviseren over:
- restauraties, reparaties en onderhoud
- automatische opwind- en gelijkzetsystemen

De Stichting kan, op verzoek van eigenaren van torenuurwerken:
- een inspectierapport schrijven
- een restauratiebestek opstellen
- directievoeren bij de restauratie tot en met de oplevering

De Stichting heeft reeds enige tientallen projecten uitgevoerd en vraagt voor bovengenoemde werkzaamheden een geringe vergoeding.

Meer informatie: www.torenuurwerk.nl

Jaarprogramma
Het programma van de bijeenkomsten van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk is opgenomen in de agenda van de federatie.