Bestuur Vereniging van KlokkenVrienden Nederland
Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit vijf leden:
Voorzitter
Gerard van Vonderen
Vinklaan 6
5561 TL Riethoven
E-Mail: gjvanvonderen@kpnmail.nl
Secretaris
Matthé Petersen
E-Mail: mpetersen@mpetersen.nl
Penningmeester
Rob de Jong
Hoogstedelaan 39
6812 DM Arnhem
Leden
Martin van Iersel
Harry Prenen
Betalingen
ABNAMRO Bank nr. IBAN: NL 11ABNA 04 157 18597
t.n.v. “Klokkenvrienden Nederland”
Meer informatie: info@klokkenvrienden.nl