Klokkenvrienden Nederland (KVN)
De KVN is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u uw gift extra voordelig kan aftrekken bij uw belastingaangifte, zie: Belastingdienst - Culturele ANBI
Het RSIN/fiscaal nummer van de KVN is 815676530.
Uw giften worden gebruikt voor het ondersteunen van het doel van de KVS, met name aan het beheren, beschrijven en uitbreiden van de SMAT collectie. Daarnaast gebruikt de KVS uw bijdragen voor het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden, zoals lezingen, voordrachten en studiebijeenkomsten over klokken, horloges en uurwerken.