Activiteiten
 • Uitgave van Tijdschrift
  Dit blad verschijnt ieder kwartaal en bevat artikelen over antieke en oude klokken, zonnewijzers en andere vormen van tijdmeting. De artikelen zijn deels technisch, deels wetenschappelijk, deels populair-wetenschappelijk en deels historisch van aard.
  Het blad wordt mogelijk gemaakt door de adverteerders en een kleine bijdrage vanuit de aangesloten verenigingen. Het wordt aan iedereen die lid is van een van de aangesloten verenigingen GRATIS toegezonden.

 • Houden van lezingen
  De verenigingen die tezamen de Federatie vormen, organiseren lezingen, al dan niet in combinatie met ledenvergaderingen. Deze zijn ook VRIJ TOEGANGELIJK voor leden van de andere verenigingen, tenzij anders aangegeven.

 • Organisatie van excursies
  Binnen de federatie houdt een co÷rdinator Reizen zich bezig met het organiseren van reizen en (buitenlandse) excursies. Een of meer keer per jaar zijn er reizen naar buitenlandse musea en/of beurzen. Leden van andere verenigingen kunnen ook meedoen. Aankondigingen vinden plaats in Tijdschrift of via deze website.

 • Contacten tussen zelfbouwers
  Vanuit de Vereniging Nederlands Uurwerk (Zaandam) is een initiatief ontstaan om leden die zelf klokken bouwen bijeen te brengen. De bijeenkomsten staan ook open voor leden van de andere verenigingen. De deelnemers bespreken specifieke problemen (o.a. verkrijgbaarheid van materiaal) en uiteraard oplossingen waarmee mensen die zelf uurwerken construeren, soms worden geconfronteerd.

 • Uitwisseling van kennis en ervaring
  Zowel op bijeenkomsten van Klokcontact (Zaandam) als op de ‘bring and discuss’ bijeenkomsten (AHS) vinden verzamelaars en liefhebbers elkaar en wisselen aan de hand van meegebrachte stukken kennis en ervaring uit. Kijk voor meer informatie in de agenda.